روش آموزش سنتي در ميان هنرمندان گذشته ايران بهترين طريقه اي بود كه هنرجو را قدم به قدم در راهي كه در پيش داشت رهنمون مي‌نمود. استاد با توجه به روحيه و استعداد و قابليت معنوي شاگرد اندك اندك همراه با آموختن فنون مربوط به نقاشي ويرا به رموز باطني اين هنر نيز آشنا مي‌ساخت, چنانكه پس از گذشت مدت زماني معين وارد مرحله‌اي ميگشت كه هنرجو ميتوانست جهان دروني و شخصي خود را با توسل به روشهاي فني و قراردادهاي مكتب مينياتورسازي به راحتي بيان نمايد.

ولي آنچه هم اكنون بايد بدان اشاره شود آنست كه تا هنگامي كه فرد در اثر مداومت در فراگرفتن رموز فني كه خود يك نوع رياضت بشمار مي‌آيد نتواند وجود خويش را تصفيه نمايد و تا زمانيكه در اثر تواضع و عبادت در برابر حضرت حق نتواند ديو خودپرستي و تكبر را به زنجير كشد هرگز به دنياي لطيف و حقيقي هنر قدم نخواند گذاشت.

مطلب حائز اهميت ديگر طي مرحله‌اي است كه ضمن آن هنرجو بايد در اولين گامهاي آن از توقف در عادات و خودآموزيهاي ابتدايي پا را فراتر نهد. رسيدن بدين مرحله جز با راهنمايي استاد راه رفته براي همه كس ميسر نيست و هنرجو زماني موفق ميشود كه مكتب استادي را درك كرده باشد.

هدف اصلی كلاسهاي آموزشي كه در موزه تماشاگه تاريخ برگزار ميگردد در راستاي كشف جوانان با استعداد ميهن عزيزمان ايران ميباشد, بطور يقين همين استعدادها هستند كه به اميد خداوند متعال افتخارات آينده اين مملكت را رقم خواهند زد.

 

ويژگي و شرايط كلاسهاي آموزشي

كلاسها بصورت ترمي ميباشد. طول مدت ترم عادي دوماه, يك جلسه در هفته  و بصورت فشرده هفته‌اي دو جلسه كلاس تشكيل ميشود و طول ترم نيز يك ماه ميباشد. مدت زمان هر جلسه از كلاس يك ساعت و نيم ميباشد.

از ويژگيهاي ترم اول جنبه عمومي بودن آن حائز اهميت است. در اين ترم هنرجو تا حدودي با طراحي سنتي آشنا ميشود كه شامل گلهاي مختلفي است كه در هنر طراحي فرش و طراحي كاشي كاربرد دارد و نيز تا حدودي از لحاظ اجزاء با هنر تذهيب آشنا ميگردد. بدين منظور برروي نسخ خطي دو عدد تذهيب انجام ميگيرد. در ترم اول هنرجو تكنيكهاي مختلفي همچون قلمگيري, رنگ آميزي و ساخت و سازهاي مختلف نقاشي ايراني را آموزش ميبيند.

در ترم دوم هنرجو به صورت جدي تر و با حساسيت بيشتري كار ميكند. در طول ترم دوم به جاي كاغذ از مقواهاي خاصي كه مخصوص مينياتورسازي مي‌باشد استفاده مي‌شود. در اين ترم هنرجو كار با گوهاش را آموزش ميبيند. حاصل تعليم در ترم دوم اجراي دو عدد تابلوي مينياتور ميباشد

 

© Copyright  2009 -2012  Shahinarab.com
کليه حقوق برای سایت استاد شاهين عرب محفوظ است